Mini regulamin

Nasze Zaproszenie


 

Zasady ogólne

  • Naszezaproszenie.pl jest serwisem  informacyjnym  mającym na celu rozpowszechnienie informacji  o mających się odbyć wydarzeniach Serwis zamieszczony jest  pod adresem : https://naszezaproszenie.pl
  • Zamieszczanie zaproszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
  •  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych zaproszeń i wpisów.

Korzystanie z serwisu

Zamieszczony regulamin i warunki korzystania z serwisu obowiązują do dnia 01.01.2023 

Do  korzystania ze  serwisu  wymagany jest kontakt telefoniczny (również sms-em ) z administratorem w celu przekazania mu pełnej treści zaproszenia w tym daty i miejsca wydarzenia.

Zaproszenie , które ma być zamieszczone w serwisie, powinno być nadesłane do administratora przynajmniej 14 dni przed mającym  odbyć  się wydarzeniem.

Administrator, po otrzymaniu treści zaproszenie ma trzy dni jego zamieszczenie na stronie.

Po ukazaniu się zaproszenia(eventu) na stronie, należy dokonać opłaty na numer konta podany na stronie.

Zaproszenie jest usuwane automatycznie dwa dni po terminie wydarzenia. 

W przypadku gdy z jakichś powodów np. awaria lub włamania,  zamieszczone i opłacone zaproszenia nie mogłyby być wyświetlane na stronie np. opłaty za zaproszenia zostaną przesłane na numery kont z których zostały opłacone. 

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Przejdź do paska narzędzi