Mini regulamin

Dokument roboczy


 

Zasady ogólne

  • Naszezaproszenie.pl jest płatnym serwisem  informacyjnym  służącym do rozpowszechnienie informacji  o mających się odbyć wydarzeniach  abstynenckich .Serwis zamieszczony jest  pod adresem : https://naszezaproszenie.pl
  • Zamieszczanie zaproszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
  •  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych zaproszeń i wpisów.

Korzystanie z serwisu

Zamieszczony regulamin i warunki korzystania z serwisu obowiązują od dnia 01.02.2023 

Do  korzystania ze  serwisu  wymagana jest rejestracja w serwisie osób przeglądających zaproszenia jak i osób zamieszczających zaproszenia.

Zaproszenie abstynenckie może zamieścić bezpłatnie sama każda zarejestrowana osoba o ile treść zaproszenia nie łamie zasad regulaminu.

W celu korzystania z serwisu przez użytkowników przeglądających zaproszenia konieczna jest opłacenie 12 miesięcznego abonamentu.

W przypadku nie wywiązania się przez administratora serwisu z dostępu na stronie  do opłaconych informacji, administrator zobowiązuje się do zwrotu proporcjonalnej do przerwy, części abonamentu, przesyłając na numer bankowy użytkownika, kwotę która jest proporcjonalna do czasu w którym serwis był niedostępny z winy administratora.

Zaproszenie jest usuwane automatycznie dwa dni po terminie wydarzenia. 

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Przejdź do paska narzędzi