Mini regulamin

Nasze Zaproszenie – regulamin w budowie


 

Zasady ogólne

  • Naszezaproszenie.pl jest serwisem  informacyjnym  zaproszeń mającym na celu rozpowszechnienie informacji  o mających się odbyć wydarzeniach Serwis zamieszczony jest  pod adresem : https://naszezaproszenie.pl
  • Zamieszczanie zaproszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
  •  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych zaproszeń i wpisów.

Korzystanie z serwisu

Zamieszczony regulamin i warunki korzystania z serwisu obowiązują do dnia 01.01.2022 Po upływie tego czasu warunki omówione  w regulaminie mogą ulec zmianie.

1. Do pełnego korzystania ze wszystkich możliwości  serwisu  wymagane jest utworzenie bezpłatnego konta użytkownika czyli rejestracja w serwisie.

Użytkownikiem konta może zostać każdy, kto dokona rejestracji według zasad określonych w regulaminie.

2. Zamieszczenia zaproszeń  jest jedną z wielu funkcji dostępnych w serwisie. Aby zaproszenie było dostępne dla wszystkich gości i użytkowników serwisu należy:

-zalogować się

– Utworzyć treść zaproszenia poprzez formularz „dodaj zaproszenie” zgodnie z opisem zamieszczonym w zakładce „pomoc”. 

3 Aby korzystać z treści zamieszczonych w serwisie czyli zaproszeń wpisów i komentarzy, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani dokonanie opłat.

4. Aby skasować  utworzone konto należy  należy wysłać na adres przemolukow@gmail.com prośbę o skasowanie konta o nazwie zawierającą login właściciela konta.
Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji  lub numeru telefonu podanego w profilu użytkownika.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Przejdź do paska narzędzi